Styrelse 2020-2021

Ordförande: Roger Vikmo kontakta Tel. 0761-155 625

Kassör: Anders Hedborg kontakta Tel. 0762-258 525

Sekreterare: Pernilla B Karlsson  kontakta Tel. 0705-082827

Båtplatsansvarig: Kjell-Åke Björhag kontakta Tel. 0704-751 759        

Hamnkommitté:

Ordf,Hamnkapten: Bo-Gunnar Utbult kontakta Tel. 0703-658 164

Ledamot: Anders Post kontakta Tel. 0705-658 164

Ledamot: Olle Eriksson kontakta Tel. 0703-313388

Elsäkerhet: Hasse Cleve kontakta Tel. 0706-810 366

Miljökommitté / Miljögruppen:

Ordförande: Lars Blomquist kontakta Tel. 031-967610,  0732-521 055

Ungdoms & utbildningskommitté:

Ordförande: Christer Lindstrand  kontakta Tel. 0734-375879

Ledamot: Claudia Olsson  kontakta Tel. 0733-744773

 

Webbplats: Gunnar Bergagård

Revisorer: Sven Ljunggren & Perolow Svenburg