Spolplatta

Löpande information angående ÖBS Spolplatteprojekt

Miljögruppen kommer att uppdatera er om vad som är på gång med spolplattan inne på hamnområdet