ÖBS Drogpolicy

ÖCKERÖ BÅTSÄLLSKAP – DROGPOLICY

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och vi arbetar för sjö/båtlivets utveckling. Detta innebär att vi bl. a söker utveckla kunskaperna hos medlemmarna hur man vistas säkert på sjön. Ett viktigt instrument är att vara goda föredömen.

Följande riktlinjer har utarbetats av styrelsen för ÖBS, vad gäller för tobaks-, narkotika- och alkoholanvändning i anslutning till ÖBS aktiviteter.

RÖKTOBAK, SNUS, NARKOTIKA OCH ALKOHOL

Röktobaks- eller snusanvändning av deltagande ungdomsmedlemmar är inte tillåten.

ÖBS ledare bör inte nyttja röktobak eller snus i samband med våra aktiviteter. Måste någon använda detta skall vederbörande göra det på ett icke framträdande vis.

Narkotika får inte förekomma på ÖBS område, eller i samband med våra aktiviteter.

Alkoholanvändning av deltagande ungdomsmedlemmar är inte tillåten.

Som vuxen och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för ungdomar. Detta innebär att: · Ledare och vuxna skall inte nyttja alkohol i samband med aktiviteter där man har ansvar för ungdomar. · Man får ej komma berusad eller bakfull till aktiviteter

Vid misstanke om eller konstaterande av att TOBAK, NARKOTIKA eller ALKOHOL använts i strid mot denna policy skall enskilda ledare och styrelserepresentanter uppmärksammas på händelserna och erbjudas, i lämplig omfattning: · Enskilda samtal · Stöd och hjälp · Kontakt med berörda anhöriga och ev. myndigheter

ÖCKERÖ i april 2008

Styrelsen

ÖCKERÖ BÅTSÄLLSKAP