Brandskydd

Här kommer information om brandskyddet i hamnen, övningstillfällen mm

                                                       Vid brand

  • Utrym och evakuera hotande båtar.
  • Larma räddningstjänst och polis. Ring 112. Svara på operatörens frågor lugnt och sansat.
  • Påkalla folks uppmärksamhet.

                                                       Vid förorening

  • Försök åtgärda utsläppet, länsar finns i containern.
  • Larma räddningstjänsten. Ring 112.
  • Ring hamnkapten eller miljögruppen.