Båtplatskö

Information om ÖBS båtplatser och sjöbodar, platser på land.

Föreningens båtplatser handhas av Inge Jacobsson som kan svara på frågor om  båtplatskö etc…

För att stå i båtplatskö skall du vara medlem, kö avgiften är  100 kr / år

Båtplatsansvarig: Inge Jacobsson kontakta Tel. 0709-503370

Vår hamn har en kapacitet av 120 platser.

Vid fel på bryggor el vatten eller annat som kan skada hamn eller båtar, hör av er till Hamnkapten Lars Johansson kontakta Tel. 0707-369842