Båtplatskö

Information om ÖBS båtplatser och sjöbodar, platser på land

Föreningens båtplatser handhas av Kjell-Åke Björhag som kan svara på frågor om  båtplatskö etc…

För att stå i båtplatskö skall du vara medlem, kö avgiften är  100 kr / år

Båtplatsansvarig: Kjell-Åke Björhag, kontakta Tel: 0704-751759

Vår hamn har en kapacitet av 120 platser.

Vid fel på bryggor el vatten eller annat som kan skada hamn eller båtar, ring Hamnkapten Bo-Gunnar Utbult  tel: 031-96 75 48 eller 0703-658 164