Välkommen till Öckerö Båtsällskaps nya webbplats

Medlemmar som ej har lämnat sin senast gällande e-post adress till ÖBS kan använda länken nedan för att skicka in sina uppgifter, ta gärna också med om det skett någon adress ändring eller byte av tele/mobilnr

skicka in uppgifter